Grupe analiza

 • Profili

  Profili predstavljaju grupu analiza koja obuhvata kompletnu krvnu sliku sa više biohemijskih parametara. Predstavljaju najracionalniji način analize krvi u veterinarskoj medicini zato što daju najkompletniju sliku o određenoj grupi organa ili organizmu uopšte. Naziv profila upućuje na informaciju koju treba da nam da. Naša preporuka je Opšti profil.

 • Klinička hemija

  Predstavlja skup analiza koje imaju široku primenu jer daju mnogo informacija veterinaru. Najveća prednost je što su jeftine. Promene različitih biohemijskih parametara nam govore o promenama u različitim organima ili funkcijama u organizmu. Ne mogu se posmatrati pojedinačno nego samo kao deo šire slike.

 • Hematologija

  Grupa analiza nam govori o ćelijskim elementima krvi. Kompletna krvna slika je osnova i početak  laboratorijske dijagnostike. Za adekvatnu veterinarsku dijagnostiku je neophodno da leukocitarna formula bude petodiferencijalna, odnosno da obuhvati neutrofile, limfocite, monocite, eozinofile i bazofile. U VetLabu se krvna slika radi na aparatu SIEMENS ADVIA 120 koji predstavlja zlatni standard i deo je svake ozbiljne veterinarske laboratorije u svetu.

 • Citologija

  Predstavlja skup analiza u kojima se koristi uveličanje mikroskopa i specifična bojenja kako bi se dokazale specifične promene na ćelijama. Na ovaj način se može dokazati zapaljenska reakcija, morfološke promene na ćelijama, tumorozne ćelije i sl. Ujedno, može se dokazati postojanje parazita, bakterija, kao i drugih formi. Imaju široku primenu i pre svega su jeftine.

 • Urin

  Pregled urina predstavlja jedan on najbitnijih vidova laboratorijske dijagnostike. Analizama urina možemo utvrditi promene u bilo kom delu urinarnog trakta, kao i na promene u organizmu za čiju posledicu imamo i promene u urinu i urinarnom traktu. Analize urina su korisne jer se njima mogu dokazati mnoge promene mnogo pre kliničke manifestacije.

 • Paraziti

  Paraziti su česti kod životinja i mogu izazvati ozbilne zdravstvene problem, pa čak i uginuće životinje. Mogu biti ekto i endo paraziti. Parazitiraju u najrazličitijim tkivima i organima. Ovom grupom analiza se utvrđuje prisustvo adultnih, kao i razvojnih oblika parazita. Različiti paraziti mogu davati istu kliničku sliku, tako da se preporučuje upotreba profila, kao što je Dijareja profil.

 • Dermatologija - kožne pretrage

  Promene na koži se mogu manifestovati od crvenila, svraba, opadanja dlake pa do mnogo drastičnijih promena.Uzroci su od bakterijskih ili gljivičnih infekcija, do parazita, alergija, hormonalnih poremećaja, autoimunih oboljenja… Pored toga, retko kada imamo samo jednog uzročnika. Najčešće su to kombinovane infekcije. Dokazivanjem jednog uzročnika ne mora da znači da smo rešili problem. Zato preporučujemo Dermatološki profil koji se satoji iz više anaiza koji ma se dokazuju najčešći uzročnici dermatoloških problema. Ako ste veterinar, za vas je najbolji izbor Dermatološki profil sa stručnim mišljenjem, koji će uštedeti vaše vreme i novac. Više ne morate čekati na konsultacije iz laboratorije, one stižu do vas! Odabirom ove analize dobijate detaljno i stručno mišljenje koje će se naći u rezulatu, u vašem emailu. Više o tome na DPSSM.

 • Serološka ispitivanja

  Ovu grupu čine analize kojima se utvrđuje prisustvo specifičnih antiitela kao i postojanje antigena određenih uzročnika (virusa, parazita i sl.).  Sva serološka ispitivanja se rade ELISA metodom koja je mnogo osetljivija i specifičnija od brzih testova. Pogledajte dostupne analize ovde. Prednosti seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove možete videti ovde

 • On-line patohistologija

  Patohistološke analize smo primenom modernih tehnologija podigli na najviši mofući nivo. Patohistološki preparati tkiva se pomoću skenera u digitalnoj formi šalju našoj koleginici u Ameriku. Na taj način vam je preko našeg servisa dostupna usluga vrhunskog stručnjaka. Više o tome možete saznati ovde

 • Koncentracija lekova i vitamina

  Ovo je grupa analiza kojom se određuje koncentracija lekova ili vitamina u krvi odnosno serumu. U koliko imate neke nedoumice, možete nas slobodno pozvati za savet.

 • Hormoni

  Grupa analiza kojom se određuje postojanje kao i koncentracija određenih hormona u organizmu. Zbog uzajamne zavisnosti, često je potrebno uraditi više različitih hormona, ali i ponoviti analizu istog hormona. U koliko imate neke nedoumice, možete nas slobodno pozvati za savet.

 • Veterinarska mikrobiologija

  Grupa analiza kojima se dokazuje postojanje bakterija i njihova identifikacija. Uz izolaciju bakterija svaki rezultat sadrži antibiogram sa 12 ili 24 antibiotika. Ispitivanja se vrše prema instrukcijama CLSI i EUCAST standarda. Više o veterinarskoj mikrobiologiji možete saznati ovde

 • Alergije

  Skup analiza kojima se iz krvi dokazuje prisustvo antitela na najčešće alergene. Alergeni mogu biti poreklom iz hrane ali i takozvani inhalacioni alergeni koje čine različite biljke i paraziti. Ovim analizamo se može utvrditi da koja vrsta hrane odgovara životinji koja je pokazala preosetljivost na neki alergen.

 • Krvne grupe

  Ovom analizama se utvrđuje koju krvnu grupu poseduje određena životinja.U koliko imate neke nedoumice, možete nas slobodno pozvati za savet.

 • Imunologija

  Grupa analiza kojima se utvrđuje prisustvo i količina specifičnih antitela i antigena. Analizama se može utvrditi imunološki status životinje ili dokazati eventualna patologija. Za sve dalje informacije nas možete pozvati.

 • Test supresije visokim dozama dexametazona

  Ovaj test supresioni test se koristi u slučajevima kada je potvrdjen hiperadrenokorticizam (najčešće LDD testom) i kada je potrebno ustanoviti da li se radi o pituitarno zavisnom hiperadrenokorticizmu (PDH) ili funkcionalnoj adrenokortikalnoj neoplaziji (FAN). Više…

Katalog analiza

c1

Kliknite na sliku za download PDFa