Pored samog parazitiranja, problem koji krpelji nose su i bolesti. Na različitim meridijanima postoji oko 500 takvih bolesti, koje krpelji prenose sa generacije na generaciju. One koje su bitne za naše podneblje u ovom trenutku su:

opširnije