Citologija – Citološki pregledi

 

Citološki pregled je korisna, dostupna i pristupačna metoda uz pomoć koje se mogu doneti pouzdane i detaljne dijagnostičke odluke, zaključci i prognoze. Na prvom mestu se nalazi pacijent i njegov vlasnik, koji uz pomoć neinvazivnih metoda uzorkovanja i u kratkom roku može dobiti pouzdane informacije o stanju promena kod svog ljubimca.
Analiza podrazumeva subjektivnu procenu ćelijske populacije koja se nalazi na pregledanim citološkim preparatima. Za detaljnu karakterizaciju ćelijskog materijala se koristi veliki broj kriterijuma za čiju primenu je neophodna detaljna anamneza, dobar kvalitet uzorka i zadovoljavajući broj očuvanih ćelijskih formi i iskusan veterinarski klinički patolog.
 
Najčešći uzorci su:
 • Krvni razmazi i urini,
 • Aspiracione biopsije kožnih i potkožnih promena,
 • Punktati tečnosti iz telesnih duplja,
 • Otisci sa površine kože ili sa unutrašnjih organa i tumora u toku i nakon operacije,
 • Aspiracione biopsije jetre, slezine i bubrega,
 • Aspirati koštana srži.
 
Osnovne informacije koje se mogu dobiti:
 • Da li je promena fiziološka,
 • Da li je promena patološka,
 • Da li je zapaljenske prirode i šta je uzrok promene,
 • Da li je neoplastičnog karaktera i kojoj vrsti promene se radi,
 • Procena ponašanja promene u budućnosti,
 • Preporuke za potvrdu dijagnoze i detaljniju karakterizaciju promene,
 • Preporuke za terapiju.
 
Detaljna anamneza podrazumeva:
 • Vrstu,
 • Rasu,
 • Starost,
 • Gde se nalazi promena,
 • Kada se pojavila,
 • Da li postoji jedna ili više promena,
 • Klinički nalaz i zdravstveno stanje pacijenta.

 
Cilj citološkog pregleda je da uz pomoć neagresivne metode uzorkovanja u što kraćem roku dâ što detaljnije tumačenje karaktera uzorkovane promene i da što preciznije definiše dijagnozu, diferencijalne dijagnoze i preporuke za dalje postupanje ili terapiju. Iako za precizno i tačno tumačenje citološkog nalaza odgovornost preuzima stručnost i iskustvo kliničkog patologa, uloga vlasnika u identifikaciji promene i veterinara u dijagnostici i uzorkovanju promene je nezamenljiva. Budite slobodni da nam se obratite za detalje vezane za odgovarajuće pristupe i načine uzorkovanja različitih promena kod vaših ljubimaca/pacijenata.

Strahinja Medić DVM, PhD, spec.