Materijal za uzorkovanje

Uputstva za uzorkovanje i dostupni materijal

STERILNA POSUDA ZA MLEKO

U sterilnu posudu za mleko uzorkovati mleko za utvrđivanje
uzročnika mastitisa. U ovu posudu možete uzokovati bilo koji fluid iz kojeg je potrebno izolovati mikroorganizme

EPRUVETA SA LJUBIČASTIM POKLOPCEM

Epruveta sa ljubičastim poklopcem sadrži EDTA antikoagulans. Potrebno je uzorkovati tačnu količinu krvi naznačenu na nalepnici epruvete. Obavezno je po uzorkovanju blago promešati kako bi se antikoagulans sjedino s krvlju, ali nikako je ne treba mućkati! Iz ove epruvete rade se hematološke analize, citologija telesnih tečnosti, genetika.

EPRUVETA SA ŽUTIM POKLOPCEM

Epruveta sa žutim poklopcem sadrži gel koji pomaže pri izdvajanju seruma i koji na dnu ostaje nepromenjen. Najčešće se koristi za biohemijske parametre, ali i za sve endokrinološke i serološke analize. Odaberite ovu epruvetu za slanje analiza poput Srčani crv profil, Alergijski profil, ili analize hormona. Uz ljubičastu, najčešće se koristi za slanje Opštih profila i individualnih profila ambulanti. Zamena joj može biti crvena epruveta.

EPRUVETA SA SIVIM POKLOPCEM

Siva epruveta sadrži natrijum fluorid kao antikoagulans, a to je važno zato što je na ovaj način najbolje poslati uzorak za analizu glukoze! Kada vam je nalaz glukoze veoma bitan, a krv putuje duže, odaberite sivu epruvetu. Ova epruveta je izbor onda kada se sumnja na bolesti vezane za insulin, pankreas i slično.

EPRUVETA SA PLAVIM POKLOPCEM

Epruveta sa plavim poklopcem sadrži natrijum citrat kao antikoagulans. Najčešće se koristi za određivanje faktora koagulacije: fibrinogen, protrombinsko vreme, aPTT.

Potrebno je uzorkovati tačnu količinu krvi naznačenu na nalenici epruvete i dobro promešati.

EPRUVETA SA CRVENIM POKLOPCEM

Crvena epruveta može se koristiti kao zamena za žutu, jer sadrži aktivator koagulacije koji pomaže da se serum brže izdvoji i dobije što kvalitetniji uzorak. Baš kao i žuta, veoma često stiže u našu laboratoriju, iz nje se rade brojne imunološke, biohemijske, serološke i druge analize. Ne morate je mućkati.

EPRUVETA SA ZELENIM POKLOPCEM

Zelena epruveta sadrži litijum heparin kao antikoagulans – iz ovog uzorka je moguće uraditi krvnu sliku i biohemiju, kao i neke hormone. Posebna je po tome što se uglavnom koristi za uzorkovanje krvi kod gmizavaca i manjih sisara

STERILNI BRIS

Bris koristiti za sterilno uzorkovanje za mikrobiološke pretrage.

 SWAB BRIS

Zbog specifičnosti veterinarske mikrobiologije sve vodeće svetske veterinarske laboratorije su u poslednje dve godine počele da koriste eSwab. Ovaj bris je napredno rešenje za uzorkovanje, čuvanje i transport uzoraka koji omogućava očuvanje aerobnih i anaerobnih bakterija u uzorku bilo da su na sobnoj temeperaturi ili temeperaturi frižidera do 48h.

MIKROSKOPSKA PLOČICA

Pločicu fizički zaštititi od oštećenja. Najbolje je koristiti VetLab-ovo pakovanje za mikroskopske pločice.

POSUDA ZA URIN

U sterilnu posudu za urin uzorkovati urin za urinokulturu ili bilo koji fluid iz kojeg je potrebno izolovati
mikroorganizme.

POSUDA ZA FECES

Posuda za uzorkovanje fecesa/stolice.

Puna krv

Epruveta za serum, označena crvenim ili žutim poklopcem

Krv se kod pasa i mačaka uzorkuje iz V.cephalica ili V.jugularis. Kod goveda iz Vena jugularis i Vena coccigea. Takođe kod konja iz V.jugularis, koa i kod ovce i koze, dok je kod svinja iz V.auricularis, V.cava cranialis.

NAPOMENA:

Epruveta sa žutim poklopcem u sebi sadrži i separator gel koji prilikom centrifugiranja odvaja ćelije krvi od seruma.

EDTA

Epruveta sa antikoagulansom označena ljubičastim poklopcem
Uzorkuje se identično kao i puna krv. Preporučeno je da se prvo uzorkuje uzorak za punu krv pa onda u epruvetu sa antikoagulansom. Odmah po uzorkovanju okretanjem epruvete pomešati krv sa antikoagulansom. Nikako ne tresti i mućkati!!!

NAPOMENA:
Epruvete puniti do tamne vodoravne crtice, koja se nalazi na nalepnici za označavanje uzorka.

Krvni razmaz

Mikroskopska pločica
Kap krvi naneti na mikroskopsku pločicu i napraviti razmaz po uputstvu za pravljenje krvnog razmaza

Urin za urinokulturu

Sterilna bočica za urin
Cistiocentezom
Kateterizacijom
Uzorkovanjem prilikom spontanog uriniranja

Skarifikat

Mikroskopska pločica, čista bočica
Oštrom kašikom(skalpelom, mikroskopskom pločicom) grebati promenjenu površinu. Idealno je uzorkovati sa oboda promenjene površine. Grebati do krvi! Materijal dobijen grebanjem skupljati na mikroskopskoj pločici ili u nekoj bočici (čistoj epruveti, bočici sterilnog brisa) u kojoj će skarifikat biti transportovan do VetLaba.

NAPOMENA:
Pre grebanja, prstima “uštinite”, “iscedite” mesto sa koga se uzima skarifikat. Na ovaj način se lakše uzorkuju neki paraziti (demodeks).

FNA

Mikroskopska pločica
Pogledajte grafičko uputstvo – “FNA uputstvo za uzorkovanje”

NA citratna krv

Epruveta sa plavim poklopcem
Sve identično kao i EDTA epruveta.

NAPOMENA:
Epruvetu puniti do vrha (odnosno do oznake koja je neretko na vrhu nalepnice)

Feces

Bočice za feces
Za koprološki pregled je preporučljivo skupljanje stolice u toku tri uzastopna dana.

Rektalni bris

Sterilni bris
Vrhom brisa se uzorkuje material sa unutrašnjih zidova rektuma.

Vaginalni bris

Sterilni bris
Uzorkovati materijal sa dorzalne strane vagine

NAPOMENA:
Uzorkovati sa dorzalne strane jer je ventralna zona više kontaminirana.

Dlaka

Bočica, bris
Dlaku uzorkovati sa oboda promene (na granici izmedju zdravog i oštećenog dela) Ukoliko se radi bris kože sa dermatofitima, dlaku uzorkovati i staviti u posebnu bočicu.

Bris kože

Sterilni bris
Ukoliko je promena suva, bris navlažiti sterilnim fiziološkim rastvorom. Ukoliko se radi bris kože sa dermatofitima, dlaku uzorkovati i staviti u posebnu bočicu.