Opšti profil predstavlja skup od 14 biohemijskih parametara i kompletne krvne slike sa petodiferencijalnom leukocitarnom formulom.

Najčešće se koristi kao „prva“ analiza u dijagnostici ili jednom godišnje kao kontrola zdravla životinje.

Veterinaru iz relativno malog broja parametra daje dosta široku sliku o opštem stanju organizma, stanju grupa organa ili pojedinih organa (jetra, bubrezi…). Najčešće je dovoljan za uspostavljanje dijagnoze,ali i kod komplikovanijih slučajeva veterinara može uputiti ka daljoj dijagnostici.

Opšti profil je 25% svih naših analiza

U 90% posto slučajeva nakon urađenog opšteg profila može se  doći do dijagnoze