Nove analize u VetLabu - Kušing profil i Nadbubreg profil

Poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde

Proizvodnja i lučenje kortizola se dešava u kori nadbubrežne žlezde. Kod patološkog stanja intenzitet ovih procesa može biti uvećan ili smanjen. Smanjena funkcija izaziva stanje koje se naziva Adisonovom bolešću, a povećana funkcija se zove Kušingova bolest. Ovi poremećaji dovode do promena u različitim procesima u organizmu. Neophodno je sagledati stanje više organskih sistema kako bi se došlo do pravilne dijagnoze i detaljne karakterizacije uzroka poremećaja.

Oba oboljenja mogu biti primarna i sekundarna, odnosno uzrok može biti na nivou kore nadbubrega (primarno) ili na nivou hipofize (sekundarna). Za potrebe laboratorijske dijagnostike se koriste rutinski parametri, stimulacioni i supresivni testovi.

Kao rezultat pažljive analize zahteva, kao i potreba  klijenata, odlučili smo da kreiramo nove, sveobuhvatnije ponude za neke od analiza koje već radimo. Tako su i nastala čak dva nova profila koje od danas možete uraditi u našoj laboratoriji:

U VetLabu su vam dostupni profili i testovi koji mogu potvrditi da li je bolest prisutna ili ne

 

Povezane analize:

Supresivni i stimulacioni testovi:

 

Test supresije niskim dozama deksametazona (LDDT)

Koristi se kao skrining test za potvrdu pituitarno zavisnog hiperadrenokorticizma (PDH) i funkcionalnu adrenokortikalnu neoplaziju (FAN). Kod zdravih pasa aplikovana doza deksametazona bi trebalo da smanji lučenje CRH iz hipotalamusa i ACTH iz hipofize na nekoliko sati, samim tim i intenzitet lučenja kortizola iz kore nadbubrega. Fiziološki nalaz podrazumeva značajno smanjenje koncentracije kortizola nakon četiri i osam časova posle početka supresije deksametazonom.

Test supresije visokim dozama deksametazona (HDDT)

Koristi se za diferencijaciju kod već potvrđenog hiperadrenokorticizma između pititarno zavisnog hiperadrenokorticizma (PDH) i  funkcionalne adrenokortikalne neoplazije (FAN). Kod zdravih pasa aplikacija deksametazona dovodi do drastičnog smanjenja koncentracije kortizola nakon četiri I osam sati.

Test stimulacije sa ACTH

Koristi se u dijagnostici adrenokortikalne hipoplazije ili atrofije, kao I za potvrdu povećanog intenziteta odgovora na stimulaciju adrenokortikalne hiperplazije (PED) odnosno neoplastičnih ćelija (FAN). KOd zdravih pasa aplikacija ACTH stimuliše proizvodju I oslobađanje kortizola iz kore nadbubrega. Očekuje se da kod zdravih pacijenata koncentracija kortizola u oba uzorka bude ispod 500 nmol/L.