bris macka

VetLab - PRVIH 10 GODINA

VetLab je prva veterinarska laboratorija za kliničku dijagnostiku. Uz pomoć VetLab-a veterinarima je pristupačna ozbiljna laboratorijska dijagnostika. Na taj način su u prilici da pruže kvalitetniju veterinarsku uslugu.

S obzirom da smo bili prva ovakva laboratorija u Srbiji i regionu, imamo obavezu da kontinuiramo uvodimo novine u ovaj vid dijagnostike. Napomenućemo samo profile za pse i mačke, alergijske testove, žučne kiseline, metaboličke profile za goveda, neesterifikovane masne kiseline i betahidriksi butirat… VetLab je prva laboratorija u srbiji koja je uvela upotrebu TermoPaketa.

Laboratorija poseduje modernu opremu i aparate. Naglašavamo i to da su aparati razvijeni za upotrebu u veterinarskoj medicini. Naše osoblje je školovano i iskustvo sticalo u zemlji i inostranstvu.

Mi smo mala laboratorija. Spremni smo na izazove. Dobro razumemo potrebe naših klijenata I spremni smo da im se prilagodimo. Naš rad se ne završava izdavanjem rezultata, nego rešenjem problema klijenta.

 Vizija

VetLab je moderna laboratorija koja svojim analizama treba da doprinese rešenju zdravstvenog problema kućnih ljubimaca i farmskih životinja, kao i da doprinese kvalitetu rada veterinara. Naši rezultati mogu biti i garant kvaliteta proizvoda animalnog porekla na nacionalnom nivou.

Misija

Misija VetLab-a je da  primenjuje najnoviju tehnologiju i naučna dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici i time ih indirektno čini dostupnim svojim klijentima, prevashodno veterinarima, kao i svima kojima je zdravlje kućnih ljubimaca i domaćih životinja želja i interes.
Smatramo da se samo maksimalnim i iskrenim zalaganjem i ulaganjem u znanje i ljudstvo može ostvariti poslovni i finansijski uspeh koji će dati uslove za dalji rast i razvoj.

VetLab je prva veterinarska laboratorija za kliničku dijagnostiku i njena obaveza je da nastavi sa uvođenjem novih metoda, sa poboljšanjem kvaliteta kao i sa razvojem i poboljšanjem pratećih usluga.

VetLab zapošljava i želi da zaposli profesionalce koji su spremni da se sa laboratorijom razvijaju, dele dobro i loše i mogu i žele da utiču na njen rad i razvoj.Usluge VetLab-a su namenjene srpskom tržištu, ali regionalno širenje smatramo poželjnim.