Zašto su ELISA testiranja pouzdanija od brzih testova za životinje?

U VetLabu su vam dostupni brojne analize za životinje koje se rade ELISA metodom.

Njom se utvrđuje prisustvo specifičnih antiitela kao i postojanje antigena određenih uzročnika (virusa, parazita i sl.) Za sve informacije stojimo na raspolaganju.

Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

Osetljivosti i specifičnost
Osetljivost predstavlja meru kojom se definiše koji procenat sigurno pozitivnih uzoraka daje pozitivan rezultat testiranja. Ako neki brzi test ima osetljivost 91%, to u praksi znači da će od 100 sigurno pozitivnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti pozitivan, a 9 biti lažno negativni.
Specifičnost predstavlja meru kojom se definiše u kom procentu će sigurno negativan uzorak dati i negativan rezultat ispitivanja. Ako neki brzi test ima specifičnost 91%, to u praksi znači da je će od 100 sigurno negativnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti negativan a 9 biti lažno pozitivni.
Osetljivost i specifičnost seroloških ispitivanja ELISA metodom su mnogo veći u odnosu na brze testove. Samo ozbiljni proizvođači brzih testova u uputstvo za korišćenje daju vrednosti za osetljivost i specifičnost. laboratorija veterinari

Preciznost
Serološko ispitivanje koje se vrši u laboratoriji, pa i u veterinarskoj laboratoriji, se izvodi detaljno i precizno, uvek na isti način i po tačno opisanom postupku. Tačnost rezultata ispitivanja se ogleda i u primeni godišnje etaloniranih pipeta i uredjaja za očitavanje, kao i standardizovanih metoda i reagenasa.

Temperatura
Temperatura je bitan faktor kako kod seroloških ispitivanja tako i kod brzih testova. Tu podrazumevamo i temperaturu na kojoj se čuvaju ili transportuju dijagnostikumi, temperaturu na kojoj se čuvaju uzorci životinja, kao i temperaturu na kojoj se vrši analiza. Laboratorija je dužna da sve temperature dokumentovano prati i meri termometrima koji su jednom godišnje etalonirani i da za isto poseduje sertifikate.

Sumnjivi rezultati
Kod brzih testova za životinje je moguće da ne dobijete kontrolnu crtu ili da test traka daje nejasan rezultat, što znači da morate da ponovite testiranje odnosno da iskoristite još jedan test. Kod seroloških ispitivanja rezultat očitava aparat i na taj način isključuje mogućnost greške a naročito uticaj ljudskog faktora. Pored toga, rezultati nekih seroloških ispitivanja se iskazuju u vidu titra antitela što veterinaru kliničaru daje dodatnu dijagnostičku informaciju.laboratorija veterinar

Odgovornost
Za rezultate svih seroloških ispitivanja laboratorija preuzima potpunu odgovornost. Laboratorija svoju odgovornost bazira na stručnosti, dokumentovanim metodama i sertifikatima koje mora da poseduje.
Proizvođači brzih testova se u uputstvu za korišćenje testova najčešće ograđuju i ne preuzimaju odgovornost za lažno pozitivne ili negativne rezultate, kao i za pogrešno protumačene rezultate. 

Prilikom odabira veterinarske laboratorije, prednost možete dati akreditovanim laboratorijama, odnosno onima koje poštuju i sprovode standard 17025.

Stav moderne laboratorijske dijagnostike i VetLaba je da brzi testovi jesu dobro dijagnostičko rešenje po pitanju brzine i terenske primene ali da je neophodno uzeti u obzir sve mane i prednosti obe metode kako bi se izabrala odgovarajuća.

Najčeća serološka ispitivanja su:

Srčani crv – psi        Srčani crv – mačke
Štenećak                  FIP
Parvo virus              FeLV
Giardia                     FIV