• 11 MAR 18
  • 0
  Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

  Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

  Osetljivosti i specifičnost

  Osetljivost predstavlja meru kojom se definiše koji procenat sigurno pozitivnih uzoraka daje pozitivan rezultat testiranja. Ako neki brzi test ima osetljivost 91%, to u praksi znači da će od 100 sigurno pozitivnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti pozitivan, a 9 biti lažno negativni.
  Specifičnost predstavlja meru kojom se definiše u kom procentu će sigurno negativan uzorak dati i negativan rezultat ispitivanja. Ako neki brzi test ima specifičnost 91%, to u praksi znači da je će od 100 sigurno negativnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti negativan a 9 biti lažno pozitivni.
  Osetljivost i specifičnost seroloških ispitivanja ELISA metodom su mnogo veći u odnosu na brze testove. Samo ozbiljni proizvođači brzih testova u uputstvo za korišćenje daju vrednosti za osetljivost i specifičnost.

  DSC_3350 Preciznost

  Serološko ispitivanje koje se vrši u laboratoriji se izvodi detaljno i precizno, uvek na isti način i po tačno opisanom postupku. Tačnost rezultata ispitivanja se ogleda i u primeni godišnje etaloniranih pipeta i uredjaja za očitavanje, kao i standardizovanih metoda i reagenasa.

   

  Temperatura
  Temperatura je bitan faktor kako kod seroloških ispitivanja tako i kod brzih testova. Tu podrazumevamo i temperaturu na kojoj se čuvaju ili transportuju dijagnostikumi, temperaturu na kojoj se čuvaju uzorci, kao i temperaturu na kojoj se vrši analiza. Laboratorija je dužna da sve temperature dokumentovano prati i meri termometrima koji su jednom godišnje etalonirani i da za isto poseduje sertifikate.
  DSC_3393

   

  Sumnjivi rezultati
  Kod brzih testova je moguće da ne dobijete kontrolnu crtu ili da test traka daje nejasan rezultat, što znači da morate da ponovite testiranje odnosno da iskoristite još jedan test. Kod seroloških ispitivanja rezultat očitava aparat i na taj način isključuje mogućnost greške a naročito uticaj ljudskog faktora. Pored toga, rezultati nekih seroloških ispitivanja se iskazuju u vidu titra antitela što kliničaru daje dodatnu dijagnostičku informaciju.

   

   

  Odgovornost
  Za rezultate svih seroloških ispitivanja laboratorija preuzima potpunu odgovornost. Laboratorija svoju odgovornost bazira na stručnosti, dokumentovanim metodama i sertifikatima koje mora da poseduje.
  Proizvođači brzih testova se u uputstvu za korišćenje testova najčešće ograđuju i ne preuzimaju odgovornost za lažno pozitivne ili negativne rezultate, kao i za pogrešno protumačene rezultate.

  Prilikom odabira laboratorije, prednost možete dati akreditovanim laboratorijama, odnosno onima koje poštuju i sprovode standard 17025.

  Stav moderne laboratorijske dijagnostike i VetLaba je da brzi testovi jesu dobro dijagnostičko rešenje po pitanju brzine i terenske primene ali da je neophodno uzeti u obzir sve mane i prednosti obe metode kako bi se izabrala odgovarajuća.

   

  Sva serološka ispitivanja se rade ELISA metodom.

   

  Najčeća serološka ispitivanja su:

  Srčani crv – psi
  Štenećak
  Parvo virus
  Giardia

  Srčani crv – mačke
  FIP
  FeLV
  FIV

  Leave a reply →

Photostream