Rad u veterinarskoj laboratoriji specifičan je i zahteva specifična znanja i iskustva. VetLab ima stručan tim koji je znanje sticao kao u zemlji tako i u inostranstvu.

VetLab je jedina veterinarska laboratorija za kliničku patologiju u zemlji.

Ceo tim je aktivno uključen u dalju edukaciju i stičemo nova znanja kako bi održali korak sa svim novim naučnim dostignućima i na taj način ih ponudili našim klijentima.

Naši partneri, veterinarske ambulante, od našeg osoblja mogu dobiti svaku vrstu stručne pomoći, kako u tumačenju rezultata I davanju mišljenje, tako i u odabiru najadekvatnijih analiza.

VetLab je opremljen najsavremenijom opremom. Od aparata koji našim partnerima omogućavaju brzu i preciznu dijagnostiku, izdvojili bi:

brisevi za pse
uzorci laboratorija
brisevi za goveda
A15 BioSystem – biohemijski analajzer
bris macka
Siemens ADVIA 120
brisevi zivotinje