ELISA serologija

Prednost seroloških ispitivanja ELISA metodom u odnosu na brze testove

 

Osetljivosti i specifičnost

Osetljivost predstavlja meru kojom se definiše koji procenat sigurno pozitivnih uzoraka daje pozitivan rezultat testiranja. Ako neki brzi test ima osetljivost 91%, to u praksi znači da će od 100 sigurno pozitivnih uzoraka ispitanih tim testom 91 biti pozitivan, a 9 biti lažno negativni.
Specifičnost predstavlja meru kojom se definiše u kom procentu će sigurno negativan uzorak dati i negativan rezultat ispitivanja. Ako neki brzi test ima specifičnost 91%, to u praksi znači da je će od 100 sigurno negativnih uzoraka ispitanih, brzi test pokazati 91 negativan, a 9 lažno pozitivnih rezultata.
Osetljivost i specifičnost seroloških ispitivanja ELISA metodom su mnogo veći u odnosu na brze testove. Samo ozbiljni proizvođači brzih testova uz uputstvo za korišćenje testova daju i vrednosti za osetljivost i specifičnost.

Preciznost

Serološko ispitivanje koje se vrši u laboratoriji, pa i u veterinarskoj laboratoriji, se izvodi detaljno i precizno, uvek na isti način i po tačno opisanom postupku. Tačnost rezultata ispitivanja se ogleda i u primeni godišnje etaloniranih pipeta i uredjaja za očitavanje, kao i standardizovanih metoda i reagenasa.

Temperatura

Temperatura je bitan faktor kako kod seroloških ispitivanja tako i kod brzih testova. Tu podrazumevamo i temperaturu na kojoj se čuvaju ili transportuju materijali, uzorci životinja, kao i temperaturu na kojoj se vrši analiza. Laboratorija je dužna da sve temperature dokumentovano prati i meri termometrima, koji su jednom godišnje etalonirani i da za isto poseduje sertifikate.

Sumnjivi rezultati

Kod brzih testova za životinje je moguće da ne dobijete kontrolnu crtu ili da test traka daje nejasan rezultat, što znači da morate da ponovite testiranje odnosno da iskoristite još jedan test. Kod seroloških ispitivanja rezultat očitava aparat i na taj način isključuje mogućnost greške a naročito uticaj ljudskog faktora. Pored toga, rezultati nekih seroloških ispitivanja se iskazuju u vidu titra antitela što veterinaru kliničaru daje dodatnu dijagnostičku informaciju.

Odgovornost

Za rezultate svih seroloških ispitivanja laboratorija preuzima potpunu odgovornost. Laboratorija svoju odgovornost bazira na stručnosti, dokumentovanim metodama i sertifikatima koje mora da poseduje. Proizvođači brzih testova se, u uputstvu za korišćenje testova, najčešće ograđuju i ne preuzimaju odgovornost za lažno pozitivne ili negativne rezultate, kao i za pogrešno protumačene rezultate.

Prilikom odabira veterinarske laboratorije, prednost možete dati akreditovanim laboratorijama, odnosno onima koje poštuju i sprovode standard 17025. Stav moderne laboratorijske dijagnostike i VetLaba je da brzi testovi jesu dobro dijagnostičko rešenje po pitanju brzine i terenske primene, ali da je neophodno uzeti u obzir sve mane i prednosti obe metode, kako bi se izabrala odgovarajuća.

Najčeća serološka ispitivanja su:

 

Srčani crv – psi

Štenećak
Parvo virus
Giardia

Srčani crv – mačke

FeLV
FIV
FIP

Ne zaboravite!

U VetLabu su vam dostupne brojne analize za životinje koje se rade ELISA metodom. Njom se utvrđuje prisustvo specifičnih antitela, kao i postojanje antigena određenih uzročnika (virusa, parazita i sl.) Za sve informacije stojimo na raspolaganju.