OnLine Patohistologija

Ovim servisom VetLab-a, patohistološku analizu dižemo na potpuno novi nivo. Od uzoraka tkiva koji stižu u VetLab, se prave histološki preparati. Uz pomoć najsavremenijeg skenera, preparati se u digitalnoj formi šalju Tatjani Lazić DVM, MS, PhDDiplomate American College of Veterinary Pathology

Na taj način, vama je dostupna usluga vrhunskog američkog stručnjaka po lokalnoj ceni. Dijagnozu dobijate 8-10 dana brže. Rezultat analize je detaljniji i sadrži koristan komentar i prognozu bolesti.

1. PATOHISTOLOŠKI OPIS

Sadrži detaljan opis ćelijske organizacije u okviru ispitivanje promene.

2. MORFOLOŠKA DIJAGNOZA

Dijagnoza na osnovu opisanih ćelija.

3. DIJAGNOZA

Dijagnoza na osnovu morfološke dijagnoze i lokacije promene.

4. KOMENTAR

Tumačenje rezultata patohistološke dijagnoze uzevši u obzir sve dostupne naučne, statističke i iskustvene podatke. Komentar sadrži i sugestiju za dalje postupanje sa pacijentom. Ujedno u komentaru dobijate informcije koje je neophodno predočiti vlasniku.

5. PROGNOZA

Može biti dobra, osrednja ili loša i predstavlja predpostavki daljeg razvoja zdravstvenog stanja životinje. Bitna informacija za vlasnika i
veterinara. Ujedno, uz rezultat možete dobiti aktuelne članke i naučne radove povezane sa dijagnozom ispitivane promene.