DVM Igor Učajev
VA Šapa

ŠTA JE TELAZIJA?

Telazija je parazit i spada u grupu nematoda-filarija koja parazitira u konjuktivalnoj vreći oka, lakrimalnom kanalu, ispod trećeg očnog kapka, kod domaćih i divljih životinja i kod čoveka.  (Konji-T.Lacrymalis,goveda/ovce T.Skrjabini,T.Rhodesii,kod pasa,mačaka,lisica T.Callipaeda,T.Californiensis). Parazit spada u zoonoze.

GDE JE MOŽEMO OČEKIVATI?

Široko je rasprostranjena u Severno Americi, Južnoj  Evropi, Aziji (Kina,Koreja,Japan, Tajland, tzv. orijentalni očni crv). Prvi put je opisana u Francuskoj 1989. godine. Široko je rasprostranjena u Španiji, dok je u Italiji endemska vrsta gde se smatra da je na jugu 42% pasa,a na severu 23% inficirano. Smatra se da su vektori prenosioci i intermedijarni domaćini insekti iz reda Diptera Musca Domestica (domaća muva) koji polažu jaja u konjuktivalnu vreću oka iz kojih se kasnije razvija odrasla  T.Callipaeda. Vreme pojavljivanja su najčešće letnji meseci u periodu maj-septembar.

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Nematoda je beličaste boje, valjkastog oblika, veličine preko 2cm. Ordasli mužjaci su dugački oko 4 cm, široki oko 0,25mm,a ženke idu i do 6-7cm dužine. Telazija nema segmentirano telo i prolazi od jaja preko larvenih stadijuma L1-L4 za oko 35 dana, kada dostiže odrasli oblik.

KLINIČKA SLIKA

Telazija izaziva ozbiljnu iritaciju oka, gde prominira uglavnom providnognojni iscedak (sa i bez bakterijske infekcije), jako suženje oka i konjuktivitis. U zapuštenim, dugotrajnim infestacijama se javlja keratitis i kornealna ulceracija (promene na rožnjači).

DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKI

  • Različite bakterijske i gljivične infekcije oka
  • Druge helmintoze poput : Ascaris Lumbrikoidesa, Toxocare canis, čak i Trihinella Spiralis.
  • Kod ljudi je opisana i pojava Dirofilarije repens u oku.

DIJAGNOZA

Već golim okom, makroskopski se mogu videti dugački beličasti crvi na beonjači kako se pomeraju. Kada se podigne treći očni kapak često nalazimo gomilice crva koji izgledaju kao klupko vunice. Po nekim autorima moze biti i do 100 jedinki. Laboratorijskom analizom i mikroskopskim pregledom se jasno mogu determinisati mužjaci od ženki, kao i u kom se larvenom stadijumu nalaze.

TERAPIJA

Sastoji se u fizičkom uklanjanju pincetom većine jedinki, ispiranju oka fiziološkim rastvorom radi što temeljnijeg uklanjanja debrisa i parazita, bez hirurske intervencije. Brisom oka se utvrdjuje da li postoji još i sekundarna bakterijska ili gljivična infekcija. U terapiranju se još koriste i preparati ivermektina/doramektina, 2% rastvor levamizola. Prevencija se sastoji u stavljanju topikalnih preparata koji deluju kao repelenti ili u korišćenju preparata na bazi milbemycin oksima (Milprazon).

DVM Igor Učajev
VA Šapa