Puna krv


Epruveta za serum, označena crvenim ili žutim poklopcem

Krv se kod pasa i mačaka uzorkuje iz V.cephalica ili V.jugularis. Kod goveda iz Vena jugularis i Vena coccigea. Takođe kod konja iz V.jugularis, koa i kod ovce i koze, dok je kod svinja iz V.auricularis, V.cava cranialis.

NAPOMENA:

Epruveta sa žutim poklopcem u sebi sadrži i separator gel koji prilikom centrifugiranja odvaja ćelije krvi od seruma.

NA citratna krv


Epruveta sa plavim poklopcem

Sve identično kao i EDTA epruveta.

NAPOMENA:

Epruvetu puniti do vrha

Urin za urinokulturu


Sterilna bočica za urin

Cistiocentezom
Kateterizacijom
Uzorkovanjem prilikom spontanog uriniranja

FNA


Mikroskopska pločica

Pogledajte grafičko uputstvo – “FNA uputstvo za uzorkovanje”

EDTA


Epruveta sa antikoagulansom  označena ljubičastim poklopcem

Uzorkuje se identično kao i puna krv. Preporučeno je da se prvo uzorkuje uzorak za punu krv pa onda u epruvetu sa antikoagulansom. Odmah po uzorkovanju okretanjem epruvete pomešati krv sa antikoagulansom. Nikako ne tresti i mućkati!!!

NAPOMENA:

Epruvete puniti do tamne vodoravne crtice, koja se nalazi na nalepnici za označavanje uzorka.

Skarifikat


Mikroskopska pločica, čista bočica

Oštrom kašikom(skalpelom, mikroskopskom pločicom) grebati promenjenu površinu. Idealno je uzorkovati sa oboda promenjene površine. Grebati do krvi! Materijal dobijen grebanjem skupljati na mikroskopskoj pločici ili u nekoj bočici (čistoj epruveti, bočici sterilnog brisa) u kojoj će skarifikat biti transportovan do VetLaba.

NAPOMENA:

Pre grebanja, prstima “uštinite”, “iscedite” mesto sa koga se uzima skarifikat. Na ovaj način se lakše uzorkuju neki paraziti (demodeks).

Dlaka


Bočica, bris

Dlaku uzorkovati sa oboda promene (na granici izmedju zdravog I oštećenog dela)

Bris kože


Sterilni bris

Ukoliko je promena suva, bris navlažiti sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorkovati i dlaku sa oboda rane i ubaciti u bris

DOWNLOAD

materijal za uzorkovanje

Krvni razmaz


Mikroskopska pločica

Kap krvi naneti na mikroskopsku pločicu i napraviti razmaz po uputstvu za pravljenje krvnog razmaza

Feces


Bočice za feces

Za koprološki pregled je preporučljivo skupljanje stolice u toku tri uzastopna dana.

Rektalni bris


Sterilni bris

Vrhom brisa se uzorkuje material sa unutrašnjih zidova rektuma.

Vaginalni bris


Sterilni bris

Uzorkovati materijal sa dorzalne strane vagine

NAPOMENA:

Uzorkovati sa dorzalne strane jer je ventralna zona više kontaminirana.

Epruveta sa LJUBIČASTIM poklopcem

Epruveta sadrži EDTA antikoagulans. Epruvetu puniti do tamne horizontalne crtice. Obavezno je po uzorkovanju promešati kako bi se antikoagulans (EDTA) sjedinio sa krvlju. Nikako mućkati!

Epruveta sa CRVENIM poklopcem

Epruvetu puniti koliko je neohodno za analizu. Ne morate je mućkati.

Posuda za urin

U sterilnu posudu za urin uzorkovati
urin za urinokulturu ili bilo koji
fluid iz kojeg je potrebno izolovati
mikroorganizme.

U nesterilnu posudu za urin
uzorkovati urin za kvalitativni
pregled sa pregledom sedimenta.

Sterilni bris

sa transportnim
medijumom

Bris korititi za sterilno uzorkovanje
za mikrobiološke pretrage za uzorke
koji će duže vreme provesti u
transportu.

Epruveta sa ŽUTIM poklopcem

Na dnu epruvete nalazi se gel.Gel pomaže prilikom izdvajanja seruma u laboratoriji. Ne morate mućkati epruvetu. Gel ostaje nepromenjen na dnu
epruvete i po uzorkovanju.

Epruveta sa PLAVIM poklopcem

Epruveta sadrži Na-citrat kao antikoagulans. Epruvetu puniti do vrha. Promešati je po uzorkovanju.

Sterilni bris

Bris koristiti za sterilno uzorkovanje za mikrobiološke pretrage.

Mikroskopska pločica

Pločicu fizički zaštititi od oštećenja. Najbolje je koristiti VEtLab-ovo pakovanje za mikroskopske pločice.

Sterilna posuda za mleko

U sterilnu posudu za mleko uzorkovati mleko za utvrđivanje
uzročnika mastitisa. U ovu posudu možete uzokovati bilo koji fluid iz kojeg je potrebno izolovati mikroorganizme

DOWNLOAD

materijal za uzorkovanje

Epruveta sa SIVIM poklopcem

Epruveta u sebi sadrži Na Fluorid. Koristi se za uzorkovanje krvi koja
će biti duže vreme u transportu, a neophodno je utvrditi nivo glukoze i laktata.

Epruveta sa ZELENIM poklopcem

Epruveta sadrži litijum heparin kao antikoagulans.

Posuda za feces/stolicu

Posuda za uzorkovanje fecesa/stolice.