bris eswab

Iskustvo je pokazalo da u humanim laboratorijama, bez obzira na visok kvalitet rada, nije moguće dobiti odgovarajući rezultat mikrobioloških analiza uzoraka životinjskog porekla. Mada nema velikih razlika u procedurama, uzročnici koji izazivaju patološke promene kod ljudi se razlikuju od uzročnika koje mi srećemo u svakodnevnoj praksi. Antibiotici koje koristimo za antibiogram su u skladu sa ponudom veterinarskih antibiotika.

Mikrobiološke analize nisu skupe. Uzorkovanje je jednostavno.
Nemojte rizikovati sa proizvoljnom terapijom.

Koristite ga samo za mikrobiološke analize❗️

Prednosti mikrobioloških analiza u VetLabu:

mbanalize

Više antibiotika u antibiogramu

Mali antibiogram (12 antibiotika)
Veliki antibiogram (24 antibiotika)

Na zahtevu za analizu označite mali ili veliki antibiogram i dobićete 12 ili 24 antibiotika u antibiogramu

antibiogram zivotinja

Sve analize se rade prema uputstvima i preporukama (CLSI i EUCAST PREPORUKE)

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute
EUCAST – The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

macka kasalj

Specijalni antibiogrami za specifične kategorije životinja

  • Gravidne
  • U laktaciji
  • Štence i mačiće
  • Životinje sa oštećenom funkcijom jetre
  • Životinje sa oštećenom funkcijom bubrega
  • Egzote

Novi eSWAB bris – Zbog specifičnosti veterinarske mikrobiologije sve vodeće svetske veterinarske laboratorije su u poslednje dve godine počele da koriste eSwab najnaprednije rešenje za uzorkovanje koji garantuje bolji uzorak i još bolji rezultat.