Biohemija

Ova grupa analiza obuhvata veliki broj parametara koji se u fiziološkom ili patološkom stanju mogu naći u serumu životinja. Obuhvata enzime, katabolite, elektrolite i druge metaboličke biomarkere. Najveći broj ovih rutinskih parametara se u serumu nalazi u očekivanim...