Hematologija

Grupa analiza koja detaljno opisuje ćelijske elemente krvi. Kompletna krvna slika je osnova i početak laboratorijske dijagnostike. Pored petodiferencijalne krvne slike koja obuhvata neutrofile, limfocite, monocite, eozinofile i bazofile, bitno je da tačnost i...