Imunologija

Obuhvata grupu analiza kojima se određuje postojanje i koncentracija specifičnih proteina. Ovi proteini mogu biti zapaljenski markeri, različita antitela koja nastaju u manjoj ili većoj meri usled aktivnosti imunskog sistema. U ovu grupu spada i identifikacija...