Patohistologija

Patohistološke analize smo primenom modernih tehnologija podigli na najviši mogući nivo. Patohistološki preparati tkiva se pomoću skenera u digitalnoj formi šalju našoj koleginici u Ameriku. Na taj način vam je preko našeg servisa dostupna usluga vrhunskog stručnjaka....