Pregledi urina

Pregled urina predstavlja za pacijenta i dijagnostiku jedan od najbitnijih ispitivanja u laboratoriji. Analizama urina možemo utvrditi veliki broj promena na različitim nivoima metabolizma u jednom organizmu, kao i u bilo kom delu urinarnog trakta. Analize urina su...