Profili

Profili predstavljaju grupu analiza koja obuhvata kompletnu krvnu sliku sa više biohemijskih parametara. Predstavljaju najracionalniji način analize krvi u veterinarskoj medicini zbog sistematskog pristupa u dijagnostici poremećaja različitih metaboličkih procesa,...