Vitamini i lekovi

Ovo je grupa analiza kojom se određuju terapijske koncentracije lekova ili vitamina u krvi odnosno serumu. U koliko imate neke nedoumice, možete nas slobodno pozvati za savet.