Pseći progesteron

parenje pasa

Prednost naše analize:

  • Validirani kitovi za krv kuja
  • Naše stručno osoblje može vam pomoći u tumačenju rezultata
  • Uz rezultat dobijate objašnjenje (link)

Postoji više hormona koji pomažu da se reguliše polni ciklus i trudnoća kod pasa.

  • ESTROGEN
  • LUTEINIZIRAJUĆI HORMON (LH)
  • PROGESTERON

Ova oblast zdravlja pasa je veoma osetljiva i neophodno je da svako tumačenje rezultata vrši isključivo veterinar. Pored individualnih razlika pasa, postoje i različita patološka stanja, koja mogu da poremete razmnožavanje kod pasa.

Nivo progesterona u cirkulaciji je najbolji pokazatelj početka ovulacije i najboljeg vremena za oplodnju. Ovaj hormon je koristan u određivanju termina štenjenja i određivanju reproduktivnog statusa (sterilisano vs intaktno). Za određivanje koncentracije progesterona u krvi pasa je bitno da se ispitivanje vrši validiranim metodama za pse. Rezultati bi trebalo da budu dostupni za manje od 24 sata. Analizu je potrebno raditi na svaka 2 do 3 dana tokom ciklusa, počevši 3 do 5 dana od pojave vidljivih promena kod kuje.

Cilj je trenutak kada nivo progesterona u krvi kuje dostigne 2,5 ng/ml, kako bi i vlasnici i veterinari imali dovoljno vremena da se pripreme i organizuju parenja (osemenjavanja). Ovo je posebno bitno kada je potrebno organizovati put ili transport semena. Idealno vreme osemenjavanja, odnosno parenja je: štenci progesteron

 

  • Prirodno osemenjavanje: 2-3 dana nakon što koncentracija progesterona dostigne vrednost od 5 ng/ml u krvi. 
  • Veštačka oplodnja pomoću svežeg rashlađenog semena: Oplodnja treba da se obavi 48 sati nakon što koncentracija progesterona dostigne vrednost od 5 ng/ml u krvi.
  • Veštačka oplodnja pomoću zamrznute sperme: Treba da se obavi 72 sata nakon što progesteron dostigne vrednost od 5 ng/ml u krvi. Veštačka oplodnja zamrznutom spermom se obavlja hirurški.

Niska koncentracija progesterona koja postoji neposredno pred štenjenje, može pomoći kako bi se preciznije odredilo vreme asistencije porođaju u vidu carskog reza. Određivanje koncentracije progesterona neposredno pred štenjenje, može da spreči prerani carski rez i na taj način povećava šansu štenaca za preživljavanje.

Kako bi se kontrolisalo zdravstveno stanje pasa u uzgoju, preporučuju se redovne kontrole kod veterinara,uključujući i mikrobiološko i serološko praćenje stanja životinje. Ispitivanje u okviru reproduktivnog profila bi trebalo sprovesti kod svih pasa kod kojih su se javili neki problemi u reprodukciji.