Veterinari

Zašto VetLab?

Bez obzira na stručnost i kvalitet rada humanih (ljudskih) laboratorija one nisu u stanju da adekvatno analiziraju uzorke životinjskog porekla. Veterinarska laboratorija poseduje:

  • Veterinarske laboratorijske aparate – Analiziranje životinjskih uzoraka potrebno je uraditi na veterinarskim aparatima i odgovarajućem potrošnom materijalu. U suprotnom, možete dobiti pogrešan rezultt koji će veterinara i dijagnostiku odvesti u pogrešnom smeru.
  • Stručno osoblje/ veterinare – Od stručnog osoblja možete dobiti pomoć u tumačenju rezultata, preporuku za neku novu analizu, kao i bilo kakvo dodatno objašnjenje.
  • Specifične analize za različite životinje – U našoj laboratoriji se analiziraju uzorci od: pasa, mačaka, goveda, svinja, konja, ptica, egzota… Svaka vrsta ima svoje specifičnosti. Različite bolesti. Različite uzročnike bolesti. Specifičnosti u pripremi uzorka. Izvođenju analize. Naša laboratorija zna sve specifičnosti, prilagođena je i može da garantuje tačnost rezultata.
  • Rezultati su sa referentnim vrednostima za određenu životinju – Različite životinjske vrste imaju različite referentne vrednosti za iste parametre.
  • Rezultati su prilagođeni veterinaru – Prilikom mikrobiološke analize brisa u rezultatu pored izolovane bakterije dobijate i preporučenu antibiotsku terapiju (antibiogram). Ako analizu uradite u humanoj laboratorij, pored toga što možete dobiti pogrešan rezultat, dobićete antibiogram sa antibioticima koji se koriste u humanoj medicini a ne u veterinarskoj.

Specijalizovani smo za uobičajene životinjske vrste sa ovog područja: pse, mačke, konje, goveda, ovce, koze, svinje, ptice (živinu), kao i za veliki broj egzotičnih životinja koje se sve češće drže kao kućni ljubimci. Pošaljite upit na office@vetlab.rs

Konsultacije

VetExpress dostupnost

Online poručivanje analiza

Materijal za uzorkovanje