Za vlasnike

Imate kućnog ljubimca i brinete o njegovom zdravlju? Na pravom ste mestu!

Ako spadate u grupu ljudi koji bar povremeno radi laboratoriju krvi za sebe, sigurno ste svesni važnosti preventivnih pregleda. Ako se pak nerado odlučujete na analize, imajte na umu da ljubimci ne mogu da kažu, a retko kad i pokažu, da imaju neke tegobe ili pobleme.

Preporučujemo neki od Opštih profila kao prvi korak u prevenciji najčešćih bolesti. Takođe, ako je ljubimac sklon digestivnim problemima ili ima česte dijareje, možete uraditi neki od Dijareja profila. Hormoni se preporučuju kada vaš veterinar sumnja ne neke nepravilnosti u radu organizma, dok se urinarne infekcije bez greške otkrivaju kroz neki od profila koje radimo na osnovu uzorka urina koji donesete. U najčešće analize još spadaju i dermatološke analize, koje podrazumevaju briseve kožnih promena, ili sluzokože, a mogu se obaviti sa velikim ili malim antibiogramom.

Ukoliko smatrate da je ljubimac zdrav, odaberite neki od Opštih profila kako biste proverili i bili potpuno sigurni.

OPŠTI PROFILI

Mini profil

Ovaj profil pruža najosnovnije informacije o stanju životinje. Uglavnom služi kao jedan od prvih koraka u dijagnostici stanja životinje.
Obuhvata: Kompletna krvna slika + 7  biohemijskih parametara

Opšti profil ili Opšti PLUS profil

Ovo su naše najpoznatije analize. Presudni su za dijagnostifikovanje bolesti i poremećaja u organizmu ljubimca, kao i obavezan deo sistematskog pregleda kod većine naših saradnika. Ponosni smo na odnos cene i kvaliteta koji dobijate izborom ove analize.
Obuhvata: Kompletna krvna slika + 16/20 biohemijskih parametara

Opšti veliki profil

Veliki profil je izbor svih naših klijenata koji žele da dobiju potpunu dijagnostičku sliku pacijenta. Ovaj profil nudi čak 22 parametra koji, uz kompletnu krvnu sliku, daju precizan uvid u zdravstveno stanjne i eventualne probleme kod životinja.
Obuhvata: Kompletna krvna slika + 22 biohemijskih parametara

KOPROLOŠKI PREGLEDI I DIJAREJA PROFILI

Koprološki pregled/Koprokultura

Uzorak fecesa se analizira u cilju otkrivanja i identifikacije parazita. Kada životinja ima problem sa stolicom, ovo je neophodno, mada ne uvek i dovoljno, da bi se ustanovio uzročnik. Koprokultura – iz malog i velikog antibiograma veterinar dobija informaciju o prisustvu bakterija i gljivica (ali ne i o prisustvu parazita).

Koprokultura + Koprološki pregled

Ova kombinacija je sigurniji izbor kada je u pitanju utvrđivanje uzročnika problema. Ukoliko nema parazita, odgovor će biti u koprokulturi, i obrnuto.

Dijareja profili

Dok prethodna kombinacija analiza otkriva najčešće uzročnike problema, Dijareja profili su tu da pokriju i sve drugo (Giardia, Parvovirus…). Za ovu analizu se treba odlučiti kada ne postoji mogućnost da se suzi izbor „sumnjivih“ uzročnika, ili kada je reč o većem broju pasa na jednom mestu. Svaka od ovih analiza može biti sa malim i velikim antibiogramom: Dijareja profil, Juvenilna dijareja profil, Odgajivačnice dijareja profil.

Koprološki profili

DERMATOLOŠKI PROFIL

Bris kože /sa dermatofitima

Bris je uvek polazna tačka kada postoje promene na koži. Bez njega se ne može utvrditi poreklo infekcije, kao ni adekvatna terapija. Od presudne je važnosti da se uzimanje brisa radi pre primene antibiotika ili drugih lekova. Uzorak za dermatofite obuhvata i bris i uzorak korena dlake sa promene na koži.

Dermatološki profil

Analiza detaljno određuje uzrok promena na koži, kao i dalje korake u lečenju životinje. Obuhvata bris kože, dermatofite i identifikaciju parazita. Otkriva 96% najčešćih uzroka promena na koži, dok ostalih 4% spada u egzotiku, za koju takođe možemo preporučiti dalje analize. Izaberite dermatološki profil i zaobiđite nagađanja o uzroku bolesti. Za njega se odlučuje svako ko želi da otkloni sve sumnje o zdravstvenom stanju kože ljubimca.

Dermatološki profil sa stručnim mišljenjem

Pored svih 5 analiza iz profila, dobijate detaljno i stručno mišljenje specijaliste koje će se naći u rezultatu, u vašem emailu – ONLINE DIJAGNOSTIKA SA MIŠLJENJEM STRUČNJAKA SPECIJALIZOVANOG ZA OBLAST DERMATOLOGIJE.

Bris kože i dermatološki profil
Urin + urinokultura + renalni profil

URINARNE ANALIZE

 

Pregled urina / Urinokultura

Klasična analiza urina kvalitativno sa pregledom sedimenta obuhvata fizičko-hemijsku analizu, sa brojnim parametrima koji se smatraju standardnim u struci. Urinokultura takođe spada u jednu od osnovnih. Ona daje veterinaru uvid u  postojanje bakterija koje su uglavnom uzrok problema sa urinarnim traktom životinje.

Urin + Urinokultura

Kombinacija ovih analiza daje uvid u opšte stanje i uzroke promene u urinarnom traktu ljubimca, kao i o metaboličkim promenama u organizmu, a daje uvid i u druge patofiziološke promene. Takođe, rade se iz jednog istog uzorka, pa tako osim uštede novca štedite i vreme koje može biti od presudnog značaja.

Renalni profil

Ova analiza se preporučuje kada veterinar proceni da je neophodno analizirati i dodatne parametre, pored prethodna dva, u kompletu sa krvnom slikom. Najčešći je izbor kada je potrebno sagledati i opštu sliku i situaciju u urinarnom traktu, jer odgovori koje daje uglavnom su nedvosmisleni, definitivni i omogućiće veterinaru da brzo i efikasno odluči o terapiji i prognozi stanja pacijenta.

Hormoni profili

HORMONSKE ANALIZE

U mogućnosti smo da uradimo analize brojnih hormona, koje podrazumevaju određivanje nivoa odabranog parametra u krvi. Svaki hormon ima važne funkcije u organizmu, što će veterinar svakako prepoznati i odrediti šta je potrebno u zavisnosti od kliničke slike (pregleda). Ipak, često rezultati analize samo jednog hormona nisu dovoljni, zbog njihovih različitih uzajamnih odnosa u organizmu. Svi su povezani i utiču jedni na druge. Zato u ponudi imamo profile koji će vam za manje novca dati više informacija. Veterinaru možete prepustiti odabir najbolje opcije za konkretan slučaj.

 

  • ŠTITNA ŽLEZDA PROFIL

  • KUŠING PROFIL

  • NADBUBREG PROFIL

  • LDDT ILI HDDT